หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพพิธีเปิดงาน วันพ่อแห่งชาติ สัจจะ - บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙

ภาพพิธีเปิดงาน วันพ่อแห่งชาติ สัจจะ - บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙

ภาพพิธีเปิดงาน วันพ่อแห่งชาติ : “สัจจะ - บริการ” ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่