หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศงานวันพ่อแห่งชาติ สัจจะ - บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙

ภาพบรรยากาศงานวันพ่อแห่งชาติ สัจจะ - บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จัดงาน วันพ่อแห่งชาติ : “สัจจะ - บริการ” ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่