หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable Tourism

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable Tourism

ศูนย์ Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable Tourism เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรค์ธุรกิจและการท่องเที่ยว จากองค์กรปกครองท้องถิ่นมบุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้สนใจทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จำนวนกว่า 30 คน โดยมีคณาจารย์ในโครงการ Tourist มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร