หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึง ให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561