หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2018 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึง

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2018 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึง

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2018 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โบสถ์ เฮนรี่ลูซ เขตแม่คาว