หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงคอนเสิร์ต MESSIAH BY George Frederic Handel

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงคอนเสิร์ต MESSIAH BY George Frederic Handel

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงคอนเสิร์ต MESSIAH BY George Frederic Handel เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โบสถ์ เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีความหมายเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาส และเป็นผลงานชิ้นเอกจากนักประพันธ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นำเสนอผ่านคณะนักร้องประสานเสียงและวงดนตรีของวิทยาลัยดุริยศิลป์ ให้ผู้ชมได้รับฟังบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีในการมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ ในปีนี้ได้คัดเลือกบทเพลง Messiah ผลงานของนักประพันธ์ชาวเยอรมัน George Frederic Handel ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเพลงร้องทางศาสนาที่ดีที่สุด 1 ใน 3 บทของโลก โดยได้รับความร่วมมือกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีเชียงใหม่ (CPO) ควบคุมวงโดย ผศ. ดร. ชัยพฤกษ์ เมฆรา วาทยากร และคณะนักร้องประสานเสียงจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ ควบคุมโดยอาจารย์อายุ นามเทพ