หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา (Department of Peace Studies) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร