หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์การเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว