หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ ลงนามความร่วมมือ กับบริษัท ออมแพลตฟอร์ม จำกัด พัฒนาระบบ Payap Wallet เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย

ม.พายัพ ลงนามความร่วมมือ กับบริษัท ออมแพลตฟอร์ม จำกัด พัฒนาระบบ Payap Wallet เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ออมแพลตฟอร์ม จำกัด ศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน Blockchain และ Digital Transformation ในระบบการศึกษาและบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบ Blockchain e-Wallet เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบบริหารจัดการทะเบียนนักศึกษา 2 ส่วนสำคัญ คือ ในส่วนของบัตรนักศึกษาในระบบ Digital Blockchain และในส่วนของช่องทางการชำระเงิน เชื่อมต่อช่องทางการรับชำระเงิน Payment Gateway ในรูปแบบ Electronic มหาวิทยาลัยพายัพ จะเริ่มใช้ระบบ Payap Wallet อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2563 นี้ จึงนับเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ริเริ่มใช้ E-Wallet ในชื่อ Payap Wallet โดยเทคโนโลยีบล็อคเชนแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เป็น Cashless University ต่อไป