หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณจุไรรัตน์ จันทราช ผู้จัดการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562