หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสันป่าข่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสันป่าข่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณณพชร คำภีระปัญญา ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสันป่าข่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562