หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขันในงาน Chiang Mai Blooms: Flowers on the table

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขันในงาน Chiang Mai Blooms: Flowers on the table

คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมการแข่งขันในงาน Chiang Mai Blooms: Flowers on the table ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ในชื่อทีม HTM PYU