หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักพัฒนานักศึกษา มอบถุงผ้าและถุงผ้าไวนิลที่จัดทำจากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่

สำนักพัฒนานักศึกษา มอบถุงผ้าและถุงผ้าไวนิลที่จัดทำจากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ มอบถุงผ้าและถุงผ้าไวนิลที่จัดทำจากวัสดุเหลือใช้ โดยความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ในโครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง และ รพสต.หนองป่าครั่ง เพื่อนำไปใช้บรรจุยาให้แก่ผู้ป่วยกลับบ้าน