หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดี ม.พายัพ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดี ม.พายัพ

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562