หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย คุณสุกิตติ วีเปลี่ยน ผู้แทนสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563 โดยคุณอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสมาชิกเป็นผู้รับมอบ ณ วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563