หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่เข้าศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่เข้าศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่เข้าศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง PC 419 อาคารเพ็นเทคอส มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม 2562