หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเปิดดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเปิดดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. ร อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ