หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผศ. ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีอาวุโส พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563