หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงานคริสตมาสคณาจารย์ ในวันนมัสกาพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงานคริสตมาสคณาจารย์ ในวันนมัสกาพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงานคริสตมาสคณาจารย์ ในวันนมัสกาพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ลานน้ำพุหน้าอาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ