หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณไกรลาศ อินทพรโสภิต ผู้จัดการเขต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562