หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ Startup แอปพลิเคชัน Carelivery

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ Startup แอปพลิเคชัน Carelivery

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐชลิต นามคง นายฤทธิไกร กิติสุขถาพร และ นายอิศรา อินทะวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รอบชิงชนะเลิศ จากการนำเสนอโครงการ Startup แอปพลิเคชัน Carelivery ในการฝึกอบรมและแข่งขัน Tech Startup Entrepreneurs Camp ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563