หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 8 มกราคม 2562