หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค คุณชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงบริสุทธิ์ สุตีคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล คุณปิยะดา ธนันชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังใช้งานได้ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งรับมอบโดย ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิไล - ทองม้วน อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ