หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยพายัพ โดย ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี และ นายภาคภูมิ ชมภูบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคเชียงใหม่ และผู้บริหารสำนักงานเขตเชียงใหม่ 1 เป็นผู้ลงนามในบันทึกฉบับนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว