หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

อธิการบดี ม.พายัพ กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี