หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีอาวุโส ม.พายัพ รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีอาวุโส ม.พายัพ รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณามอบแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 128 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีอาวุโส ม.พายัพ รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”