หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ อาจารย์รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 9 มกราคม 2562