หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจาก Chiangmai Grandview ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจาก Chiangmai Grandview ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณกัลยา ใจจา Sales Manager Chiangmai Grandview และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 10 มกราคม 2562