หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 11 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 สถานสงเคราะห์เด็กชายเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกลาง และ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562