หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี WETV เชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

อธิการบดี.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี WETV เชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณสาริศา สูตะบุตร และคุณบวรรัฐ สูตะบุตร ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี WETV เชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562