หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง “อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจาก กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว