หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Rev.Samuel A. Schreiner lll ในโอกาสเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Rev.Samuel A. Schreiner lll ในโอกาสเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Rev. Samuel A. Schreiner lll เหลนของ นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ท (Dr. Edwin C. Cort) จาก Forman Collage Lahore, USA. ในโอกาสเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ท เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค หรือ โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ