หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เรื่อง การนวดตัวและกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เรื่อง การนวดตัวและกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เรื่อง "การนวดตัวและกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์" เมื่อวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 ณ อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว