หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการ Payap Relaxing Space เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้พักผ่อนหรือทำงานกลุ่ม

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการ Payap Relaxing Space เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้พักผ่อนหรือทำงานกลุ่ม

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการ Payap Relaxing Space เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้พักผ่อนหรือทำงานกลุ่ม พร้อมให้บริการเครื่องดื่มและขนม ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563