หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PAYAP UNIVERSITY INTERNATIONAL MINI-MARATHON 2019, THE COMPETITION TO WIN HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN TROPHY เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook : PYUOfficial)