หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา ได้นำขนม "Ashure” (อาชูร่า) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพุดดิ้งของโนอาห์ มอบให้ท่านรักษาการอธิการบดี ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563