หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เลือกห้องประชุมเลวีนิติ คณะนิติศาสตร์ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ ให้เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562