หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุณสโรชา ยังรักษา ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาเชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563