หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ผศ.ชยพล ศิรินิยมชัยและ ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้กับพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ระหว่างวันที่ 11, 18 และ 25 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่