หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพชรดี ศรีพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพชรดี ศรีพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และ ผศ พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรดี ศรีพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เนื่องในโอกาส ก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 กพ.62 ณ.ห้องล้านตอง รร.ปางสวนแก้ว