หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นำนักศึกษาไปเยี่ยมชมและทำกิจกรรมเกษตรพอเพียงและ งานฝีมือที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562