หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สคบ. ร่วมกับ ม.พายัพ จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

สคบ. ร่วมกับ ม.พายัพ จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0” (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว