หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ "20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์" เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพห่างไกลแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน และมอบโล่แก่สถาบันฯ เครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่