หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับคณะจาก Central Queensland University, Australia

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับคณะจาก Central Queensland University, Australia

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Central Queensland University, Australia พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562