หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Valparaiso University, College of Nursing and Health Professions

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Valparaiso University, College of Nursing and Health Professions

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Valparaiso University, College of Nursing and Health Professions ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562