หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงนพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงนพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนรักศึกษา เข้าร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงนพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท ปูชนียบุคคลของชาวแมคคอร์มิคผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดนางพยาบาลแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อปีพ.ศ.2466 ปัจจุบันคือคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และรพ.แมคคอร์มิควันที่ 14 มีค.62 เวลา14.00-16.00 น. ณ ห้องนมัสการEdwin B. McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค