หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหาร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเม้นมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

ผู้บริหาร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเม้นมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

ผู้บริหาร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเม้นมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 UNIVERSITY SPORT TOURNAMENT OF CHIANGMAI USTCM 2019 ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562