หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw นาฬิกา SUUNTO 5 และ ผ้าบัฟ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

มหาวิทยาลัยพายัพ จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw นาฬิกา SUUNTO 5 และ ผ้าบัฟ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ พร้อมด้วยสำนักพัฒนานักศึกษา และสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ดำเนินการถ่ายทอดสด การจับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw นาฬิกา SUUNTO 5 จำนวน 1 รางวัล และ ผ้าบัฟ จำนวน 100 รางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด