หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพิเศษ Brigther Future @PYU ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพิเศษ Brigther Future @PYU ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพิเศษ Brigther Future @PYU ให้กับน้อง ม.4 – ม. 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จำนวน 150 คน มีไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ บรรยายพิเศษงานกับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ แนะนำหลักสูตรการศึกษาและการสร้างความสำเร็จให้ชีวิตการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย และมินิคอนเสิร์ตจากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564