หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี (ชุดที่ 2)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี (ชุดที่ 2)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ณ โบสถ์เฮ็นรีลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ