หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อีกทางเลือกหนึ่งแก่นักเรียนให้ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการทดสอบระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อีกทางเลือกหนึ่งแก่นักเรียนให้ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการทดสอบระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED (General Educational Development) เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแก่นักเรียนให้ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการทดสอบระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก การสอบ GED ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้สอบได้ตลอดปี การสอบมี 4 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน สอบแล้วทราบผลสอบได้ทันที หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ทันที ข้อสอบ GED เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์ วิชาที่สอบได้แก่ Reasoning Through Language Arts หรือ RLA , Mathematical Reasoning , Science และ Social Studies ค่าธรรมเนียนการสอบ $60 ต่อรายวิชา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท อาจมีบวก-ลบเล็กน้อยแล้วแต่ค่าเงินของวันที่ทำการสมัคร (ราคาเท่ากันทุกวิชา) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. จรัญญา เทพพรบัญชากิจ โทร. 053-851478 ต่อ 7419 Email: ia@payap.ac.th หรือ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สอบ GED (General Educational Development) ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว https://ia.payap.ac.th ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ GED สามารถใช้สมัครเข้าเรียนเข้าคณะต่าง ๆ ในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะวิชา