หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับ Ms.Jennifer Harhigh กงสุลใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับ Ms.Jennifer Harhigh กงสุลใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Ms.Jennifer Harhigh กงสุลใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเยี่ยมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "U.S. Free& Open Indo-Pacific Strategy" ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562