หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประดับเข็มดุลพาห และพิธีไหว้ครูกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประดับเข็มดุลพาห และพิธีไหว้ครูกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีประดับเข็มดุลพาห เพื่อแสดงถึง เครื่องมือสำหรับชั่งหรือวัด ให้เกิดความเที่ยงธรรม ได้แก่ ตราชู คือเครื่องชั่งให้รู้หนักเบา แปลความตามนัย หมายถึง ความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร สม่ำเสมอ ไม่เอนเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว