หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะกรรมการบริหารสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเสื้อที่ระลึกแด่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเสื้อที่ระลึกแด่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเสื้อที่ระลึกแด่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี ในโอกาสร่วมกิจกรรมสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564