หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ วีทีวีนัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของเชียงใหม่ และ บริษัทเทคมูฟ จำกัด จัดกิจกรรม “เปิดทางเลือกเพื่อคนเชียงใหม่ CM Vote”

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ วีทีวีนัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของเชียงใหม่ และ บริษัทเทคมูฟ จำกัด จัดกิจกรรม “เปิดทางเลือกเพื่อคนเชียงใหม่ CM Vote”

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ วีทีวีนัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของเชียงใหม่ และ บริษัทเทคมูฟ จำกัด จัดกิจกรรม “เปิดทางเลือกเพื่อคนเชียงใหม่ CM Vote” โดยเกิดจากความร่วมมือของภาคการศึกษา ภาคเอกชน ที่ต้องการให้คนเชียงใหม่นั้นได้ทราบถึงข้อมูลความสำคัญและหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมไปถึงการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเทศบาลนครเชียงใหม่มีหน้าที่อะไร คนเชียงใหม่จะมีทางเลือกอะไรบ้าง รวมทั้งการตอบคำถามจากประชาชน ที่มีระบบให้ประชาชนสามารถส่งคำถามเข้ามาในระหว่างการพูดคุยได้อีกด้วย ในการนี้ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักการอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ผศ. จิระ บุรีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมพูดคุยในเวทีจัดงานครั้งนี้ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564