หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ มอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์จักรพันธ์ โอฬาริกชาติ บุคลากรเกษียณอายุงาน

อธิการบดี ม.พายัพ มอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์จักรพันธ์ โอฬาริกชาติ บุคลากรเกษียณอายุงาน

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์จักรพันธ์ โอฬาริกชาติ บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยพายัพที่ดีตลอดมา ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562