หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ณ ห้อง Chapel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในการนี้สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ได้มอบทุนการศึกษา E. C. Cort แก่นักศึกษาพยาบาล จำนวน 4 ทุน โดย เป็นทุนจากสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค 1 ทุน ทุนจาก รศ. ดร. ประภาลิ้มประสูตร (ณ เชียงใหม่) ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 จำนวน 1 ทุน ทุนจากอาจารย์รุจิรา อินทรตุล ศิษย์เก่า รุ่นที่ 42 จำนวน 1 ทุน และทุนจากคุณสารภี เสมียนเพชร ศิษย์เก่า รุ่นที่ 43 A จำนวน 1 ทุน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564