หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ภัตตาคารบุนนาค คณะบริหารธุรกิจ และ โรงงานทดลองและแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage : PYUOfficial)