หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ชุดที่ 2)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ชุดที่ 2)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว