หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับ นายแพทย์ทินกร สถิรแพทย์ และนายแพทย์ Thompson มาเยี่ยมเยียนคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับ นายแพทย์ทินกร สถิรแพทย์ และนายแพทย์ Thompson มาเยี่ยมเยียนคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมผู้บริหาร กรรมการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ทินกร สถิรแพทย์ และนายแพทย์ Thompson มาเยี่ยมเยียนคณะฯ และปรึกษาแนวทางกิจกรรมทางสุขภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564