หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมบูรณาการให้ความรู้และข้อมูลทางสุขภาพ ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา พบ.295 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมบูรณาการให้ความรู้และข้อมูลทางสุขภาพ ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา พบ.295 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมบูรณาการให้ความรู้และข้อมูลทางสุขภาพ ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา พบ.295 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 และทางเดินของอาคารโสมสวลี เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564