หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       PIH Hospitel ต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ โดยมีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง

PIH Hospitel ต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ โดยมีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง

PIH Hospitel เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมหนุนจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และพักฟื้น สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 วัน และต้องการความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพักฟื้นต่อ ณ PIH Hospitel ได้จนครบระยะเวลาการกักตัวและหายเป็นปรกติ เป็น Hospitel แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง